Nyitóoldal  >  Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat


Jogi nyilatkozat

Pásztor Tamás és Társa Kft.

2112 Veresegyház, Szadai út 8.
Cégjegyzékszám: 13-09-105932
Céget nyilvántartó cégbíróság:
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

A weboldal használata

Kérjük, hogy a Pásztor Tamás és Társa Kft. weboldalának használata előtt olvassa el az alábbi használati feltételeket! Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes oldal használatával ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Pásztor Tamás és Társa Kft, valamint az oldal technikai fejlesztését végző Wildom Kft. az alábbi internetes oldalon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezik a látogatók számára, azzal a feltétellel, hogy a látogatók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.

A Pásztor Tamás és Társa Kft. internetes oldalán található anyagokat a látogatók nem jogosultak módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón való bármilyen célú felhasználása tilos.

Az oldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, és polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A szoftverek használata

Amennyiben Ön a jelen oldalról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

Személyes adatok

Amennyiben olyan információt közöl ezen az oldalon, amellyel az érintett személye azonosítható, elfogadja, hogy ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Az internetes oldalra történő bármely személyes adatának megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Pásztor Tamás és Társa Kft. adatkezelőként kezelje, és feldolgozza.
Adatait a Pásztor Tamás és Társa Kft. kizárólag névre és címre szóló megkeresések kiküldésének, vagy telefonos ügyfél felmérések készítésének céljára használja fel.
Adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Pásztor Tamás és Társa Kft. információkkal, újdonságokkal, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön Önnek. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben az ertekesites@citroenpasztor.hu, gepkocsi@citroenpasztor.hu vagy a következő címre küldött levélben: Pásztor Tamás és Társa Kft 1173 Budapest, Pesti út 2. (Adatkezelés címszóra)

Más Internetes oldalakhoz való kapcsolódás

A jelen oldalról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Felhívjuk rá figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a Pásztor Tamás és Társa Kft által üzemeltetett internetes oldalt el fogja hagyni. Ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak felelősséget. A jelen oldalhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

A felelősség korlátozása

A website-ot működtető cég és a jelen oldalon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldal, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezen található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

Vegyes rendelkezések

A website-ot működtető cég jogosult a fenti Feltételek tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Ebből következően felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön által jelenlegi formában megismert feltételek bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak, így Tanácsoljuk, hogy a feltételeket időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.